BETPOL 
Pracownia Geodezyjna

Usługi geodezyjne w zakresie: 
- tyczenia
- mapy do celów projektowych 
- inwentaryzacje powykonawcze 
- wznowienia znaków granicznych 
- rozgraniczenia nieruchomości 
- podziały nieruchomości 
- doradztwo geodezyjne

Działamy na terenie województwa 
Kujawsko-pomorskiego, Torunia i okolic.
Szukaj